Technik Informatyk

serwis tworzony przez uczniów
Technikum Informatycznego ZSCEZiU

Klasa 4 technikum informatyczne

Uczeń klasy czwartej w roku szkolny 2023/2024 uczęszcza na następujące zajęcia zawodowe:


nazwa przedmiotu liczba godzin
tygodniowo
Projektowanie stron internetowych 3
Projektowanie baz danych 4
Programowanie aplikacji internetowych 6

W tym roku szkolny przez 4 tygodnie informatycy odbywają praktyki w zakładach pracy. W tym czasie nie mają zajeć w szkole.


Pełny wykaz przedmiotów realizowanych w ciągu 5-latniego okresu nauki:
obraz