Technik Informatyk

serwis tworzony przez uczniów
Technikum Informatycznego ZSCEZiU

Klasa 4 technikum informatyczne

Uczeń klasy czwartej w roku szkolny 2019/2020 uczęszcza na następujące zajęcia zawodowe:


nazwa przedmiotu liczba godzin
tygodniowo
Informatyka - zakres rozszerzony 4
Witryny i aplikacje internetowe 4
Administracja bazami danych 6
Programowanie aplikacji internetowych 6

Po pierwszym semestrze (w styczniu) uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja E.14) i w drugim semestrze mają tylko zajęcia z informatyki.