Technik Informatyk

serwis tworzony przez uczniów
Technikum Informatycznego ZSCEZiU

Klasa 1 technikum informatyczne

Uczeń klasy pierwszej w roku szkolny 2017/2018 uczęszcza na następujące zajęcia zawodowe:


nazwa przedmiotu liczba godzin
tygodniowo
Bezpieczeństwo i higiena pracy 1
Urządzenia techniki komputerowej 2
Systemy operacyjne 2
Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej 2
Administracja systemami operacyjnymi 2

Uczniowie z tego rocznika relizują inną podstawę programową niż ich starsi koledzy. Zmiana polega m.in. na tym, że mają do zdania dwa egzaminy zawodowe (starsi koledzy trzy). Pierwszy egzamin jest po klasie trzeciej a drugi w połowie klasy czwartej. Ponadta uczniowie odbywają 8 tygodni praktyk zawodowych (starsi 4 tygodnie).
Zmienia się też oznaczenie kwalifikacji zawodowych:
* EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (starsi uczniowie E.12 i E.13)
* EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (starsi uczniowie E.14)

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy pierwszej będą realizować ten sam program.