Technik Informatyk

serwis tworzony przez uczniów
Technikum Informatycznego ZSCEZiU

Klasa 1 technikum informatyczne

Uczeń klasy pierwszej w roku szkolny 2023/2024 uczęszcza na następujące zajęcia zawodowe:


nazwa przedmiotu liczba godzin
tygodniowo
Bezpieczeństwo i higiena pracy 2
Podstawy informatyki 2
Systemy operacyjne 2
Loklane sieci komputerowe 2
Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej 3Pełny wykaz przedmiotów realizowanych w ciągu 5-latniego okresu nauki:
obraz