Technik Informatyk

serwis tworzony przez uczniów
Technikum Informatycznego ZSCEZiU

Klasa 3 technikum informatyczne

Uczeń klasy trzeciej w roku szkolny 2019/2020 uczęszcza na następujące zajęcia zawodowe:


nazwa przedmiotu liczba godzin
tygodniowo
Informatyka - zakres rozszerzony 2
Działalność gospodarcza 1
Język angielski zawodowy 1
Lokalne sieci komputerowe 2
Witryny i aplikacje internetowe 2
Lokalne systemy baz danych 2
Konfiguracja sieci komputerowych 2
Projektowanie bazi danych 2
Tworzenie stron i aplikacji internetowych 4

W tym roku szkolny przez 4 tygodnie informatycy odbywają praktyki w zakładach pracy. W tym czasie nie mają zajeć w szkole. Pod koniec roku szkolnego (w czerwcu) uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja EE.08).