Technik Informatyk

serwis tworzony przez uczniów
Technikum Informatycznego ZSCEZiU

Klasa 3 technikum informatyczne

Uczeń klasy trzeciej w roku szkolny 2018/2019 uczęszcza na następujące zajęcia zawodowe:


nazwa przedmiotu liczba godzin
tygodniowo
Informatyka - zakres rozszerzony 2
Sieci komputerowe 2
Witryny i aplikacje internetowe 2
Systemy baz danych 3
Działalność gospodarcza w branży informatycznej 1
Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych 3
Administracja bazami danych 2
Programowanie aplikacji internetowych 4

W tym roku szkolny przez 4 tygodnie informatycy odbywają praktyki w zakładach pracy. W tym czasie nie mają zajeć w szkole. Pod koniec roku szkolnego (w czerwcu) uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja E.13).