Technik Informatyk

serwis tworzony przez uczniów
Technikum Informatycznego ZSCEZiU

Klasa 3 technikum informatyczne

Uczeń klasy trzeciej w roku szkolny 2023/2024 uczęszcza na następujące zajęcia zawodowe:


nazwa przedmiotu liczba godzin
tygodniowo
Język angielski zawodowy 2
Lokalne sieci komputerowe 2
Projektowanie stron internetowych 2
Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi 4
Programowanie aplikacji internetowych 2

W tym roku szkolny przez 4 tygodnie informatycy odbywają praktyki w zakładach pracy. W tym czasie nie mają zajeć w szkole.


Pełny wykaz przedmiotów realizowanych w ciągu 5-latniego okresu nauki:
obraz