Technik Informatyk

serwis tworzony przez uczniów
Technikum Informatycznego ZSCEZiU

Klasa 2 technikum informatyczne

Uczeń klasy drugiej w roku szkolny 2017/2018 uczęszcza na następujące zajęcia zawodowe:


nazwa przedmiotu liczba godzin
tygodniowo
Informatyka - zakres rozszerzony 2
Systemy operacyjne 3
Urządzenia techniki komputerowej 2
Sieci komputerowe 2
Witryny i aplikacje internetowe 2
Język angielski zawodowy 1
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej 3
Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi 3
Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych 1

Pod koniec roku szkolnego (w czerwcu) uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja E.12).