Technik Informatyk

serwis tworzony przez uczniów
Technikum Informatycznego ZSCEZiU

Klasa 2 technikum informatyczne

Uczeń klasy drugiej w roku szkolny 2019/2020 uczęszcza na następujące zajęcia zawodowe:


nazwa przedmiotu liczba godzin
tygodniowo
Informatyka - zakres rozszerzony 2
Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej 3
Urządzenia techniki komputerowej 2
Systemy operacyjne 2
Lokalne sieci komputerowe 2
Język angielski zawodowy 1
Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów 3
Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej 3
Konfiguracja sieci komputerowych 2
Projektowanie baz danych 2


W tym roku szkolny przez 4 tygodnie informatycy odbywają praktyki w zakładach pracy. W tym czasie nie mają zajeć w szkole.