Technik Informatyk

serwis tworzony przez uczniów
Technikum Informatycznego ZSCEZiU

Klasa 2 technikum informatyczne

Uczeń klasy drugiej w roku szkolny 2023/2024 uczęszcza na następujące zajęcia zawodowe:


nazwa przedmiotu liczba godzin
tygodniowo
Systemy operacyjne 2
Lokalne sieci komputerowe 2
Projektowanie stron internetowych 2
Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej 3
Eksploatacja urządzeń sieciowych 3
Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi 2Pełny wykaz przedmiotów realizowanych w ciągu 5-latniego okresu nauki:
obraz